Обработка на заплати
гр. София ж.к. Люлин ул. Казимир Ернрот 33
Запитване на е-mail topexpert@abv.bg
Пон-Съб: 9ч. до 19ч. Почивен ден: Неделя

Услуги, които извършваме:

  • изготвяне и деклариране в НАП на договори за управление и контрол, трудови и граждански договори, както и прекратяването им;

  • изготвяне на длъжностни характеристики, декларации за лични данни, служебни бележки по ЗБУТ и целият набор от документи необходими за създаване на трудово досие;

  • изготвяне на месечни ведомости за заплати;

  • обработка на болнични и представянето им в Националния осигурителен институт (НОИ);

  • изготвяне на ежемесечни декларации за осигуровки и данъци и декларирането им в НАП /Декларации 1 и 6/;

  • изготвяне на годишни декларации за деклариране на доходите на физически лица;

  • спазване на нормативно определени счетоводни, данъчни и осигурителни срокове.

Адрес:

гр. София, ж.к. Люлин, ул. „Казимир Ернрот” № 33
+359 885 966 699

topexpert@abv.bg