За всеки стартиращ бизнес
гр. София ж.к. Люлин ул. Казимир Ернрот 33
Запитване на е-mail topexpert@abv.bg
Пон-Съб: 9ч. до 19ч. Почивен ден: Неделя

Топ Експерт ще консултира безплатно и при желание от страна на стартиращите предприемачи, ще им помогне да започнат бизнеса си с летящ старт. Ние ще свършим цялата административна и техническа работа по осигуряването на документи от абсолютно всички държавни и общински служби.

Ще Ви предоставим и свържем с контакти, без да се лутате и търсите правилните фирми, Ваши бъдещи партньори и доставчици. Много от тях ще Ви помагат, като предоставят оборудване и стоки, спестявайки Ви необходимия начален капитал за стартирането на дейността.

Ще свършим всичко от „А” до „Я” вместо Вас. Предлагаме:

Регистрация на фирма – от Вас се иска само да изберете името. Ние изготвяме необходимите документи и наш асистент Ви съпровожда до:

  • Нотариус, за да положите пред него как ще се подписвате за фирмата.
  • Избрана от Вас банка за разкриване на набирателна сметка.
  • Търговския регистър за подаване на комплекта документи.

След регистрацията на Вашата фирма, вече може да подписвате договори за наем и да влезете във владения на търговското помещение. В зависимост от дейността на бизнеса, ще Ви осигурим необходимите разрешителни и лицензи.

Ето и някои от тях:

Административни услуги

1. Удостоверение за регистрация от БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните)

За разкриването на търговски обекти от вида на павилиони за хранене, хранителни магазини и заведения, складове, кемпери, животновъдни обекти, бързи закуски и други подобни – първо е необходимо разрешение от БАБХ. Ние ще платим вместо Вас предварително държавната такса, изготвянето на технологичната документация (ДХП, ХАСЕП, Мониторингова програма, ТД, договор за ДДД обработка и СЖП), ще се ангажираме да доведем инспекторите за проверка – с една дума ще свършим всичко вместо Вас.

2. Регистрация в СРЗИ (Столична Районна Здравна Инспекция)

Обекти от вида на фризьорски салони, фитнес зали, магазини и складове за козметични продукти, школи, здравни кабинети, перални, детски ясли и градини, хотели, аптеки, оптики и много други, подлежат на контрол и регистрация в СРЗИ. Ние се ангажираме да Ви консултираме напълно безплатно, да Ви посъветваме за спазване на изискванията за дейността Ви, след което да доведем инспекторите на проверка, без да се налага да ходите никъде.

3.  Лиценз за продажба на тютюневи изделия от Агенция Митници и идентификационни кодове от печатницата на БНБ

Търговски обекти, които търгуват с тютюневи изделия са павилиони, магазини, складове, наргиле барове и други. Ако притежавате някой обект от изброените или подобен такъв, можем да Ви осигурим лиценз и двата номера от БНБ, които са необходими за дейността Ви.

4. Заявление за работно време от общината

Този документ е необходим за отварянето на търговския обект, с което Ви регистрират в информационния масив на СО.

Наредбата на Столична община е една за всички райони, но различните кметове я прилагат според разбиранията си. В много случаи се налага смяна на предназначение, което е скъпа и дълга процедура. Доверявайки се на нашите специалисти, които познават материята в детайли, ще спестите много нерви и средства.

5. Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Заведения с повече от 12 места подлежат на категоризация. Има много детайли и изисквания, които трябва да се спазят преди подаването на искането за категоризация. Ние знаем как да бъдат подготвени документите, за да може безпроблемно да постигнете своите цели – доверете се на Топ Експертите.

6. Счетоводство

При желание от Ваша страна, екип от опитни счетоводители ще Ви води документацията, необходима за дейността Ви.

Постоянният контрол на входящи и изходящи плащания ще Ви спести много разходи. С нас няма да изпуснете срокове за подаване на документи и декларации, а ефективността от нашата работа ще я усещате постоянно. Знанията и уменията ни в сферата на счетоводството ще са сигурна гаранция за Вас, че няма да направите грешна стъпка.

Към описаните разрешителни, има технически услуги, които са необходими, за да се издадат Административните документи от съответните държавни и общински институции. Ще изброим основната част, с която можем да Ви бъдем полезни:


Технически услуги

1. Лабораторни изследвания за физични фактори на работната среда (микроклимат, осветеност, шум, импеданс и др.) и договор със служба по трудова медицина

Тези изследвания се изискват при проверка от Инспекцията по труда, която е орган, контролиращ отношението работник – работодател.

При проверка, инспекторите от ИТ, изискват основно договор със служба по трудова медицина, описаните изследвания за осигурените условия на труд, графици за работното време, ведомости за заплати и други изисквания, свързани с кодекса на труда като при Ваш интерес ще Ви информираме специално.

Изследването за шум ще Ви е необходимо, ако работното Ви време е след 22:00 часа, независимо дали се намирате в жилищна сграда или отстоите на повече от 30 метра от нея.

2. Изготвяне на ХАСЕП и ДХП

За всички търговски обекти, които подлежат на регистрация в БАБХ, а вече и за някои под контрола на СРЗИ, се изисква Технологична документация за ХАСЕП системи и ДХП. Те се проверяват от инспекторите преди да бъде дадено разрешение за стартиране на дейността.

В зависимост от обекта и асортимента, който ще се предлага, нашите технолози ще изготвят документацията, гарантирайки Ви, че са спазени всичките изисквания и тя ще бъде одобрена от контролните органи.

3. ДДД обработка

 Друго необходимо, за регистрация в БАБХ и СРЗИ, е търговските обекти да имат сключен договор за ДДД обработка, т.е. третиране срещу хлебарки и гризачи.

Гарантираме, че няма просто фиктивно да получите договор за самото разрешително, но и няма да имате проблем с тези и други вредители.

4. Извозване на Странични Животински Продукти (СЖП)

Когато в обекта се продават или произвеждат месни продукти, е необходимо да имате договор за извозване на СЖП. Нашите предложения са гъвкави и съобразени с Вашите възможности.

5. Изготвяне и узаконяване на схеми за тротоарно право

Пред павилиони, магазини и заведения има необходимост от поставяне на маси със столове, хладилници и други преместваеми обекти.

Независимо от собствеността на земята пред стационарния търговски обект, е необходимо да бъде изготвена схема от правоспособен архитект и съгласувана в отдел „Транспорт и анализ на трафика” на Столична Община. Целта е да се докаже, че няма да се пречи на уличното движение.

След заверката в СО, в случай, че теренът е частна или държавна собственост, проектът не се съгласува с районната община. Ако земята е общинска собственост – е необходимо внасянето му в общината. Таксата за тротоарно право зависи от периода на ползване, както и от заетата квадратура. Гарантираме, че ще изпълним Вашето желание и проектът ще бъде съгласуван.

6. Проекти и узаконяване на фирмени и рекламни табели

Над търговските обекти или около тях е важно да има рекламни табели или фирмени надписи, с цел увеличение на клиентите. В много случаи производители на храни, напитки и цигари предлагат финансова помощ на търговците, ако до Вашата реклама сложат и техен фирмен знак. Огромният ни опит и познанства ще Ви бъдат от полза, за да изберете правилния инвеститор.

7. Подготовка за ППБ (Противопожарна безопасност)

За стартиране на търговска дейност не е необходимо разрешение от служба „Противопожарна безопасност”, но като обект с обществено предназначение, подлежи на проверка от тях. Необходимо е спазването на следните основни изисквания:

Наличие на пожарогасители, в зависимост от вида и предназначението на обекта.

Евакуационни схеми.

Инструкции от управителя за противопожарна безопасност, сведени до знанието на персонала.

8. Продажба и сервиз на фискални устройства и регистрацията им в НАП

С изключение на случаите, когато плащанията се извършват само по банков път, търговците са длъжни при продажба да издават фискален бон от касов апарат.

Цените на касовите апарати са фиксирани от производителите и всички дистрибутори продават еднакво. В цената на касовия апарат влиза едногодишен договор за сервиз и карта за пренос на данни за една година. Наше задължение е да го регистрираме в НАП. При желание да се възползвате от услугите, в рамките на деня на заявката ще Ви донесем фискалното устройство.

9. Издаване на скици от АГКК (Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър)

Предлагаме възможност от изнесен офис на АГКК да Ви осигурим скици, които са официален документ пред всички административни, съдебни органи и организации с публични функции.

Без редене и чакане на опашки – получавате скиците от АГКК на ръка.

Ценоразпис за осигуряване на разрешителни и водене на счетоводство.

Всички цени са крайни и включват държавни такси, технологични документации и продукти. Плащането не е предварително, а се извършва при издаването на съответния документ.

Административни услуги
Счетоводство - 60-250 лв.
Удостоверение БАБХ - 350 лв.
Регистрация в СРЗИ - 250 лв.
Заявление за работно време - 150 - 250 лв.
Лиценз и номера от БНБ - 350 - 450 лв.
Категоризация (без таксата, зависеща от броя на местата) - 250 лв.

Адрес:

гр. София, ж.к. Люлин, ул. „Казимир Ернрот” № 33
+359 885 966 699

topexpert@abv.bg