За всеки стартиращ бизнес
гр. София ж.к. Люлин ул. Казимир Ернрот 33
Запитване на е-mail topexpert@abv.bg
Пон-Съб: 9ч. до 19ч. Почивен ден: Неделя

Топ Експерт ще консултира безплатно и при желание от страната на стартиращите предприемачи, ще им помогне да започне бизнес с летящ старт. Ние ще свържем цялата административна и техническа работа при осигуряване на документи от абсолютно всички държавни и общински служби.

Ще Ви предоставим и се свържем с контакти, без да се любувате и търсите правилните фирми, Вашите бъдещи партньори и доставчици. Много от тях ще Ви помогнете, като предоставите оборудване и стоки, като специалист Ви е необходим начален капитал за стартиране на дейността.

Ще свършим всичко от „А” до „Я” вместо Вас. Предлагаме:

Регистрация на фирма - от Вас се търси да изберете име. Ние изготвихме необходимите документи и нашия помощник Ви съпровожда до:

  • Нотариус, за да положите пред него, тъй като ще се подписвате за фирмата.
  • Избрана от Вас банка за разкриване на набирателна сметка.
  • Търговски ефективен регистър за подаване на комплекта документи.

След регистрацията на Вашата фирма, вече може да подпишете договори за наем и да представите във владенията на търговското помещение. В резултат на дейността на бизнеса ще осигурите необходимите разрешителни и лицензи.

Ето и някои от тях:

Административни услуги

1. Удостоверение за регистрация от БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Хранте)

За разкриване на търговски обекти от вида на павилиони за хранене, хранителни магазини и заведения, складове, кемпери, животински обекти, бързи закуски и други подобни - първо е необходимо разрешение от БАБХ. Ние ще платим вместо Вашата държавна такса, изготвяне на технологична документация (ДХП, ХАСЕП, Мониторингова програма, ТД, договор за обработка на ДДД и СЖП), ще се ангажираме да предоставим инспекторите за проверка - с една дума, която трябва да се свържете с всички вместо Вас .

2. Регистрация в СРЗИ (Столична Районна Здравна Инспекция)

Обекти от вида на фризьорски салони, фитнес зали, магазини и складове за козметични продукти, училища, здравни кабини, перални, детски ясли и градини, хотели, аптеки, оптики и много други, подлежат на контрол и регистрация в СРЗИ. Ние се ангажираме да Ви консултираме напълно безплатно, за да Ви дадем съгласие за спазване на изискванията за действие Ви, след което трябва да доведем инспекторат за проверка, без да се приложи да ходите никъде.

3. Лиценз за продажба на тютюневи изделия от Агенция Митници и идентификационни кодове от печатницата на БНБ 

Търговски обекти, които търсят с тютюневи изделия със павилиони, магазини, складове, наргиле барове и други. Ако получите никой обект за разпространение или подобен такъв, можете да осигурите лиценз и двата номера от БНБ, които са необходими за дейността Ви.

4. Заявление за работно време от общината

Този документ е необходим за отваряне на търговския обект, който се регистрира в информационната маса на СО.

Наредбата на Столична община е една за всички райони, но различните кметове се прилагат съгласно разбиранията на си. В много случаи се използва смяна на предназначението, което е скъпо и дълга процедура. Доверявайки се на нашите специалисти, които познават материята в подробности, ще имате много нерви и средства.

5. Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Заведения с повече от 12 места подлежат на категоризация. Има много подробности и изисквания, които трябва да се спасят преди подаването на искането за категоризация. Ние знаем как да проследим подготвени документи, за да можем безпроблемно да постигнем цели - доверете се до Топ Експерти.

6. Счетоводство

При желание от Вашата страна, екип от опитни счетоводители ще Ви води документация, необходима за дейността Ви.

Постоянният контрол на текущите и извеждащите плащания ще Ви спести много разходи. При нас няма да публикуваме срокове за подаване на документи и декларации, а ефективността от нашата работа ще се използва постоянно. Знанията и уменията в сферата на счетоводството ще са със сигурна гаранция за Вас, тъй като няма да се направи грешна стъпка.

Към описаните разрешителни, има технически услуги, които са необходими, за да се издадат административни документи от съответните държавни и общински институции. Ще изброим основната част, с която можем да Ви бъдем полезни:


Технически услуги

1. Лабораторни изследвания за физически фактори на работната среда (микроклимат, осветеност, шум, импеданси и др.) И договор със служба по трудова медицина

Тези изследвания се изискват при проверка от Инспекцията по труда, която е орган, контролиращ отношението към работника - работодател.

При проверка, инспекторите от ИТ, изискват основен договор със служба по трудова медицина, описват проучвания за осигуряване на условия на труд, графика за работното време, ведомости за заплащане и други изисквания, свържете се с кодекси за труд като Вашият интерес ще Ви информираме специално .

Изследването за шум ще Ви е необходимо, ако работното време е след 22:00 часа, независимо дали се намира в жилищна сграда или се намира на повече от 30 метра от нея.

2. Изготвяне на ХАСЕП и ДХП

За всички търговски обекти, които подлежат на регистрация в БАБХ, вечерта и за някои под контрола на СРЗИ, се използват Технологична документация за системи ХАСЕП и ДХП. Проверяваме от инспекторите, преди да разгледаме разрешенията за стартиране на дейността.

В резултат на обекта и асортимента, който ще се предложи, нашите технолози ще изготвят документация, ще ви осигурят, тъй като ще спасят всички изисквания и ще бъдат одобрени от контролните органи.

3. ДДД обработка

 Друго необходимо за регистрация в БАБХ и СРЗИ, е търговските обекти, които да дават сключен договор за ДДД обработка, т.е. третиране срещу хлебарки и гризачи.

Гарантираме, няма просто фиктивно да получите договор за саморазрешаване, но няма да имате проблем с тези и други вредители.

4. Използване на Странични Животински Продукти (СЖП)

Когато в обекта се продават или произвеждат месни продукти, е необходимо да имате договор за износ на SŽP. Наше предложение с гъвкави и съобразени с Вашите възможности.

5. Изготвяне и възприемане на схеми за тротоарно право

Пред павилиони, магазини и заведения има необходимост от поставяне на маси със столове, хладилници и други преместваеми обекти.

Независимостта от собствеността на земята пред стационарния търговски обект е необходимо да бъде изготвена схема от правоспособен архитект и съгласие в отдел „Транспорт и анализ на трафика“ на Столична община. Целта е да се докаже, че няма да се пречи на уличното движение.

След завършена в СО, в случай, че теренът е частна или държавна собственост, проектът не се съгласува с районната община. Ако земята е общинска собственост - е необходимо внасянето му в общината. Таксата за тротоарно право зависи от периода на използване, както и от заетата квадратура. Гарантираме, че ще изпълним Вашето желание и проектът ще бъде съгласен.

6. Проекти и възприемане на фирмени и рекламни табели

Над търговските обекти или около тях е важно да има рекламни табели или фирмени надписи, с увеличаване на целите на клиентите. В много случаи производителите на храни, напитки и цигари предлагат финансова помощ за търговия, ако до Вашата реклама се сложат и техният фирмен знак. Огромният не опитва и познава ще щракне от полза, за да изберете правилния инвеститор.

7. Подготовка за ППБ (Противопожарна безопасност)

За стартиране на търговска дейност не е необходимо разрешение от служба „Противопожарна безопасност”, но като обект с обществено предназначение, подлежащ на проверка от тях. Необходимо е да се спазват следните основни изисквания:

Наличие на пожарогасители, в резултат от вида и предназначението на обекта.

Евакуационни схеми.

Инструкции от управителя за противопожарна безопасност, представени до знанието на персонала.

8. Продажба и сервиз на фискални устройства и регистрация в НАП

С изключение на случаите, когато плащанията се извършват само по банков път, търговците се предлагат при продажба, за да издадат фискален бон от касов апарат.

Цените на касовите апарати са фиксирани от производителите и всички дистрибутори се продават еднократно. В цената на касовия апарат влиза единодишен договор за сервиз и карта за пренос на данни за една година. Наше задължение е да се регистрирате в НАП. При желание да се възползвате от услугите, в рамките на деня по заявкаката ще Ви донесете фискалното устройство.

9. Издаване на скици от АГКК (Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър)

Предлагаме възможността за въвеждане на офис на АГКК за осигуряване на скици, които са официален документ преди всички административни, съдебни органи и организации с публични функции.

Без редене и чакане на опашки - става скици от АГКК на ръка.

Ценоразпис за осигуряване на разрешителни и води на счетоводство.

Всички цени са крайни и включват държавни такси, технологична документация и продукти. Плащането не е предварително, а се извършва при издаването на съответния документ.

Административни услуги
Счетоводство -  60-250 лв.
Удостоверение БАБХ -  350 лв.
Регистрация в СРЗИ -  300 лв.
Заявление за работно време -  300  лв.
Лиценз и номера от БНБ -  600  лв.
Категоризация (без таксата, зависеща от броя на местата) -  250 лв.

Адрес:

гр. София, ж.к. Люлин, ул. „Казимир Ернрот” № 33
+359 885 966 699

topexpert@abv.bg